โช โชแปง

Biography

  • Name: โช โชแปง
  • Age: 28
  • Height: 181 cm.
  • Weight: 71 kg.
  • Educations: ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • Special Talents: พูดภาษาต่างประเทศได้ 2 ภาษา (อังกฤษ , ฝรั่งเศส)

ผลงาน

ผลงานละคร

  • อุ้มรักเกมลวง 
  • วิมานทราย