กาน กิดากาน

ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ: กาน กิดากาน
  • อายุ: 21
  • ส่วนสูง: 180 cm.
  • น้ำหนัก: 71 kg.
  • การศึกษา: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน

รายการ

  • 1 ใน 8 คน The Next One