ฝน อิศราวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ: ฝน อิศราวรรณ
  • อายุ: 24
  • ส่วนสูง: 173 cm.
  • น้ำหนัก: 53 kg.
  • การศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  • ความสามารถพิเศษ: เต้น, ร้องเพลง