ฟิมมี่ อัญชิสา

ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ: ฟิมมี่ อัญชิสา
  • อายุ: 24
  • ส่วนสูง: 173 cm.
  • น้ำหนัก: 52 kg.
  • การศึกษา: ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาสถิติ สาขาประกันภัย
  • ความสามารถพิเศษ: ขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง