อู๋ ธงชัย วังศิริไพศาล

ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ: ธงชัย วังศิริไพศาล
  • อายุ: 24
  • ส่วนสูง: 180 cm.
  • น้ำหนัก: 65 kg.
  • การศึกษา: ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ความสามารถพิเศษ: เล่นกีฬา (บาส,วิ่ง), เล่นกีตาร์, ร้องเพลง