ปราง : Prang ปรางสีนี วีรวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ: ปรางสีนี วีรวรรณ
  • อายุ: 19
  • ส่วนสูง: 163 cm.
  • น้ำหนัก: 42 kg.
  • การศึกษา: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย